Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie priestorových údajov kategórie hranica zo súboru objektov na základe vybraných kritérií

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobraziť priestorové údaje kategórie hranica zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS.

Prejsť na službu