Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie atribútových údajov kategórie letecko-navigačné informácie zo súboru objektov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie atribútových údajov (FeatureInfo) kategórie letecko-navigačné informácie zo súboru objektov ZBGIS formou OGC WMS

Prejsť na službu