Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priestorovej a atribútovej informácie kategórie vegetácia zo súboru objektov ZBGIS na základe výberových kritérií

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje priestorové a atribútové informácie kategórie vegetácia zo súboru objektov ZBGIS vo vektorovom tvare formou OGC WFS na základe výberových kritérií.

Prejsť na službu