Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priestorovej a atribútovej informácie kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZBGIS na základe výberových kritérií

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vyhľadať priestorové a atribútové informácie kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZBGIS analýzou údajov ZBGIS na základe zvolených vyhľadávacích kritérií. Žiadateľovi na základe jeho požiadavky a následného výberu (analýzy) údajov ZBGIS bude poskytnutá požadovaná priestorová a atribútová informácia.

Prejsť na službu