Ústredný portál verejnej správy

Konverzia formátov súborov priestorových údajov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje konverziu súborov priestorových údajov ZBGIS do zvolených formátov na účely dosiahnutia interoperability.

Prejsť na službu