Ústredný portál verejnej správy

Transformácia údajového modelu priestorových údajov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje transformované priestorové údaje z údajového modelu ZBGIS do údajového modelu INSPIRE na účely dosiahnutia interoperability v zmysle implementačných pravidiel smernice INSPIRE.

Prejsť na službu