Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie metaúdajov o súbore objektov ZBGIS podľa vyhľadávacích kritérií

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Vyhľadávacia služba (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES INSPIRE definovaná ako Discovery) poskytuje metaúdaje o súboroch objektov ZBGIS a zobrazovať obsah týchto metaúdajov.

Prejsť na službu