Ústredný portál verejnej správy

Zápis údajov o objektoch ZBGIS a ich vlastnostiach

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Transakčná služba (WFS-T) umožňuje poskytovať priestorové údaje IS verejnej správy pre potreby aktualizácie údajov ZBGIS. Služba umožňuje prevziať aktuálne údaje do ZBGIS aj z iných zdrojov.

Prejsť na službu