Ústredný portál verejnej správy

Prístup k službám ZB GIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Objednávacia služba poskytuje prístup k výstupným elektronickým službám ZBGIS. Poznámka: Záujemca si objedná elektronickú službu/by ZBGIS a zvolí časové obdobie používania danej služby. Na základe príslušnej licencie dostane autorizovaný prístup k zvolenej službe.

Prejsť na službu