Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Poskytovanie údajov z Registra právnických osôb: 1/ Poskytnutie identifikátora právnických osôb podľa vyhľadávacích kritérií. 2/ Poskytnutie referenčných údajov jedného identifikátora právnických osôb. Informácie o službe

Prejsť na službu