Ústredný portál verejnej správy

Získavanie potvrdenia o prechodnom pobyte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom prechodnom pobyte v papierovej forme.

Prejsť na službu