Ústredný portál verejnej správy

Registrácia do informačného prostredia Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie žiadosti o registráciu v informačnom prostredí ŠÚ SR“ pre registráciu užívateľa na prístup k elektronickým službám. Prístup v roli žiadateľ oprávňuje užívateľa aj k nasledovným dodatočným službám: 1. Podanie požiadavky na štatistické zisťovanie 2. Podanie pripomienky k programu štatistických zisťovaní

Prejsť na službu