Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z mapového klienta ZB GIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na prácu s údajmi ZBGIS. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, externých mapových služieb a vlastných údajov, ako aj pokročilú tvorbu mapových výstupov.

Prejsť na službu