Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zmluva (Ako napísať zmluvu)

Občan a štát

Všeobecný a zjednodušený náčrtok pre postup pri písaní zmluvy.

Ako napísať zmluvu

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že napísanie zmluvy by sme mali prenechať vždy odborníkovi - najlepšie advokátovi, príp. notárovi.
To platí najmä v prípade zložitejších zmlúv, v ktorých i drobná chyba môže spôsobiť závažné následky. Je to asi obdobné, ako pri oprave auta – vymeniť pneumatiku, či olej mnoho ľudí dokáže, poskladať však motor už málokto.

Ak sa však predsa rozhodnete písať zmluvu sami, mali by ste si najprv preštudovať príslušný zákon (najčastejšie pôjde o Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, či Zákonník práce) – ten totiž zväčša obsahuje tzv. podstatné náležitosti zmluvy. Niekedy zákon presne určuje, čo musí niektorá zmluva obsahovať, inak bude zmluva neplatná. To sú také, ktoré dávajú zmluve konkétnu náplň, a bez uvedenia ktorých by zmluva platne nemohla vzniknúť.

Mnohé zmluvy sa môžu uzatvoriť aj ústne (darovanie hnuteľných vecí, pôžička a pod.), takýto postup však neodporúčame, nakoľko vždy vzniká riziko možných neskorších sporov medzi zmluvnými stranami. Ako sa hovorí, papier nepustí. V prípade, že predsa len uzatvárame zmluvu ústne, je vhodné pribrať svedka (najlepšie niekoho nezainteresovaného), ktorý bude v budúcnosti v prípade sporu vedieť dosvedčiť obsah zmluvného vzťahu.

Je potrebné si tiež uvedomiť, že niektoré zmluvy musia mať písomnú formu (napr. zmluva o prevode nehnuteľnosti), inak sú neplatné!!!

Zmluva by mala vždy odpovedať na otázky,

  • kto sú zmluvné strany (je nutné ich správne označiť),
  • čo je predmetom zmluvy (prevod niečoho, čo má kto a kedy urobiť),
  • aké sú vzájomné práva a povinnosti strán,
  • aké sú sankcie v prípade nedodržania zmluvných povinností a
  • na ako dlho sa zmluva uzatvára, prípadne ako možno zmluvu ukončiť, zmeniť.

Opakujeme však naše odporúčanie, to čo sa laikovi zdá jednoduché a bezproblémové, môže priniesť i nepríjemné prekvapenie, preto, pokiaľ je to možné, konzultujte zmluvu s právnikom.

Dátum poslednej zmeny: 1. 4. 2022
Dátum zverejnenia: 28. 8. 2017

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko