Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva

Zdravie

Tento Úrad bol zriadený 1. 1. 2004, so sídlom Trnavská 52, Bratislava.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva SR. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Ďalšie dôležité informácie o tejto inštitúcii nájdete, ak kliknete sem: Úrad verejného zdravotníctva SR.

Dátum poslednej zmeny: 14. 2. 2018
Dátum zverejnenia: 13. 2. 2018

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko