Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Seniori

Rodina a vzťahy

Starší človek má právo na svojbytný život, na rozvoj svojej osobnosti, a to i v starobe.

Medzi agendami týkajúcimi sa seniorov nájdete odborné informácie o zariadeniach opatrovateľských služieb, ale i informácie o oblasti, ktoré starších ľudí často zaujíma – problematika dedičstva.

 

Dátum poslednej zmeny: 18. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 27. 3. 2013

Lokalita

  • Slovensko