Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo vnútra SR

Register adries

Občan a štát

Register adries je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska.

Register adries

Register adries  je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska. V registri adries teda nenájdeme informácie o majiteľoch budov či pobytoch osôb, hoci pre účely komunikácie štátnych informačných systémov je register adries integrovaný s registrom fyzických osôb. Obidva registre majú  štatút referenčných registrov, čo znamená, že údaje z nich sa pokladajú za všeobecne záväzné a nespochybniteľné. Správcom registra adries, ktorý upravuje zákon č. 125/2015 o registri adries a vykonávacia vyhláška č. 141/2015,  je ministerstvo vnútra.

Budovanie a údržbu registra adries vykonávajú mestá a obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy a preto na tento účel dostávajú dotácie. Ich poskytovanie podrobne upravuje výnos MV SR č. 155 z 1. júla 2015.

Adresa v registri adries

Adresa v registri adries je súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu či vstupov do budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo. Je možné ju identifikovať cez identifikátor adresy, čo je množina alfanumerických znakov slúžiaca na účely komunikácie medzi informačnými systémami. Údaje z tejto evidencie môžu teda využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, rovnako však podnikateľská sféra a samozrejme občania.

Každý môže požiadať napríklad o podrobné údaje o adrese. Ak je už v informačnom systéme adresný bod ukazujúci vchod do budovy, zobrazí sa vám jeho grafická prezentácia na mape. Ďalšou zo služieb je overenie údajov o adrese. Požiadať možno aj o dataset, čiže súbor údajov, o adresných bodov obce alebo častí obce podľa vlastných zvolených kritérií, ktorý vám systém v štruktúrovanej forme doručí do elektronickej schránky. Používatelia aktívne zasielajú aj pripomienky ku kvalite registra.

Súvisiace dokumenty: Používateľská príručka pre služby RA

Dátum poslednej zmeny: 30. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 30. 6. 2017