Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Ochrana utajovaných skutočností a šifrová ochrana informácií

Obrana a bezpečnosť

Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2018