Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nároky z nemocenského poistenia v osobitných prípadoch

Financie a hospodárstvo

Táto agenda obsahuje informácie týkajúce sa nárokov na nemocenské dávky z viacerých nemocenských poistení.

Nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

Ak vznikne nárok na nemocenskú dávku z viacerých nemocenských poistení, nemocenská dávka sa určí z úhrnu denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenských dávok z tých poistení, z ktorých vznikol nárok na nemocenskú dávku, a nemocenská dávka sa vypláca len jedna.

Ak nárok na nemocenskú dávku vznikne z viacerých nemocenských poistení, úhrn denných vymeriavacích základov nesmie byť vyšší ako suma denného vymeriavacieho základu určená z 2-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského (v roku 2017 - 58,0603 EUR, v roku 2018 - 59,9672 EUR).

Dátum poslednej zmeny: 6. 10. 2017
Dátum zverejnenia: 6. 10. 2017

Lokalita

  • Slovensko