Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Národný bezpečnostný úrad

Kybernetická bezpečnosť

Obrana a bezpečnosť

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Úrad v rámci tejto kompetencie prevádzkuje jednotku SK-CERT. Na webovom sídle SK-CERT môžu občania sledovať aktuálnu situáciu vývoja kybernetických incidentov a taktiež kontaktovať SK-CERT v prípade podozrenia, že sa stali obeťou kybernetického útoku.

Dátum poslednej zmeny: 15. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 15. 1. 2018