Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Hľadanie zamestnania

Zamestnanie

Príprava na hľadanie zamestnania zahŕňa okrem iných príprav a podrobný prieskum trhu, ponúk ktoré sú momentálne zverejnené, právnych informácií atď.

Medzi agendami týkajúcimi sa hľadania zamestnania nájdete odborné informácie o službách zamestnanosti, spôsoboch hľadania zamestnania (vrátane práce v EÚ), ako i o rekvalifikácii.

Dátum poslednej zmeny: 18. 4. 2013
Dátum zverejnenia: 4. 4. 2013

Lokalita

  • Slovensko