Ústredný portál verejnej správy

Zodpovednosť za obsah:

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
vicepremier@vicepremier.gov.sk

Akreditovaný platiteľ

Občan a štát

Akreditovaný platiteľ bola osoba, prostredníctvom ktorej sa vykonávala úhrada poplatkov za elektronický výkon verejnej moci a zároveň bola zapísaná v Zozname akreditovaných platiteľov.

Novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. 8. 2019, ustanovenia o akreditovaných platiteľoch zo zákona vypustila z dôvodu efektívneho riešenia platieb cez systém eKolok.

Zápis do Zoznamu akreditovaných platiteľov bol podmienený zaslaním žiadosti.

Zoznam akreditovaných platiteľov (do 1.8.2019)

1/ Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37

Účinnosť zápisu od: 1. 2. 2015.
Spôsob vykonania úhrady:

  • platba prevodným príkazom na úhradu
  • internet banking
  • všetky platobné kanály, cez ktoré je možné zadať prevodný príkaz na úhradu

2/ Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99

Účinnosť zápisu od: 1. 2. 2015.
Spôsob vykonania úhrady:

  • poukazom poštovného platobného styku

3/ Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90

Účinnosť zápisu od: 16. 8. 2017.
Spôsob vykonania úhrady:

  • platba prevodným príkazom na úhradu
  • iným spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita platobného modulu

Dátum poslednej zmeny: 29. 7. 2020
Dátum zverejnenia: 3. 5. 2016

Hodnotiť môžu len prihlásení užívatelia.
Komentovať môžu len prihlásení užívatelia.