Ústredný portál verejnej správy

Transport and travelling

Information about transport and travelling within the Slovak borders.

Dátum poslednej zmeny: 6. 9. 2017
Dátum zverejnenia: 5. 7. 2015

The responsible person:

redakcia ÚPVS, ss

Locality